6 ตุลาคม 2558 Climatological Center [ ศูนย์ภูมิอากาศ ] - กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

Indian Ocean Diploes (IOD)
ENSO: EL Nino-Southern Oscillation
Madden Julian Oscillation (MJO)

 
จำวนผู้เข้าชม
20328
สงวนลิขสิทธิ์ โดย ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของศูนย์ภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537