ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 24 ชม. ได้ที่.. www.tmd.go.th.

 

Climate Prediction for Thailand

การคาดหมายฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย (Forecast Precipitation and Temperature)

MME Monthly Forecasts

MME Seasonal Forecasts

CCA Monthly / Seasonal Forecasts

MME : Muti-Model Ensemble ; CCA : Canonical Correlation Analysis

CFSv2 Forecast of Weekly Climate Anomalies

ติดต่อเจ้าหน้าที่ พยากรณ์อากาศระยะนาน ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 0-2399-3290, 0-2398-9929

 

 

Climate Monitoring for Thailand

 

แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย / Map of Rainfall in Thailand
ฝนสะสมวันนี้ (24 ชม.)
ฝนสะสมวันนี้ ต่างจากเมื่อวาน
ฝนสะสม 3 วัน
ฝนสะสม 5 วัน
 
ฝนสะสมรายสัปดาห์
ฝนสะสมของเดือนที่ผ่านมา
ฝนสะสมในช่วงฤดูฝน
ฝนสะสม(1 ม.ค.- ปัจจุบัน)
 
แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย / Map of Maximum Temperature in Thailand
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน
อุณหภูมิสูงสุดต่างจากเมื่อวาน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายสัปดาห์
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
 
แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย / Map of Minimum Temperature in Thailand
อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
อุณหภูมิต่ำสุดต่างจากเมื่อวาน
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายสัปดาห์
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน
 
แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ของประเทศไทย / Map of Relative Humidity in Thailand
เวลา 07.00 น.
เวลา 10.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 19.00 น.
 
แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย / Map of Evaporation in Thailand
น้ำระเหยเมื่อวาน
น้ำระเหยสะสมรายสัปดาห์
น้ำระเหยรายเดือน
น้ำระเหยสะสม (1 ม.ค. - ปัจจุบัน)
 
สภาวะอากาศที่ผ่านมา (รายสถานี) / Past Weather
ย้อนหลัง 3 ชั่วโมง (สำหรับ Google Earth)
ย้อนหลัง 45 วัน (สำหรับ Google Earth)
วันนี้ในอดีต (สำหรับ Google Earth)
 
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย
ตาม CMIP3 (สำหรับ Google Earth)
ตาม CMIP5 (สำหรับ Google Earth)
 
สถานการณ์ฝนในปัจจุบันของประเทศไทย
กราฟฝนสะสมตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย (.pdf)
  1. ภาพแสดงบน Google Earth ท่านจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Google Earth ก่อนเพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถดาวโหลดโปรแกรมนี้ ได้ที่ * Google Earth *
  2. ข้อมูลปริมาณฝนรายวันรายภาคของประเทศไทย (Update ทุกวันจันทร์) [ดาวน์โหลด 2563 ]
  3. ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนรายภาคเปรียบเทียบกับค่าปกติของประเทศไทย (Update ทุกวันจันทร์) [ดาวโหลด 2562] [ดาวน์โหลด 2563]
  4. ข้อมูลผลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Observation) เวลา 7 .00 น. ของประเทศไทย [ดาวน์โหลด]
  5. ข้อมูลภูมิอากาศรายวันของประเทศไทย (ย้อนหลัง 3 เดือน) [ดาวน์โหลด]

 

[ กลับขึ้นด้านบน ]

 

 

**** ข้อสังเกตุ : เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หากต้องการนำไปใช้ในการอ้างอิง กรุณาติดต่อ ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ****

 

 

 
สงวนลิขสิทธ์ ...โดย ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ..
จัดทำเมื่อ มิถุนายน 2556
จำนวนผู้เข้าชม web counter