ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

การคาดหมายฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย

ติดตามสถานการณ์ฝนของประเทศไทย

LRF Multi-Model Ensemble

ปี 2567

MME Monthly Forecasts

MME Seasonal Forecasts

 MME : Muti-Model Ensemble

CCA Monthly / Seasonal Forecasts

 

 

คาดหมายฝนรายเดือนของประเทศไทย ( พฤษภาคม - ตุลาคม 2567)
พฤษภาคม 67
มิถุนายน 67
กรกฎาคม 67
สิงหาคม 67
กันยายน 67
ตุลาคม 67

 

คาดหมายสภาวะความแห้งแล้ง เนื่องจากฝนของประเทศไทย

พฤษภาคม 67
มิถุนายน 67
กรกฎาคม 67
สิงหาคม 67
กันยายน 67
ตุลาคม 67
** เป็นการวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น **

 

ชุดข้อมูลการคาดหมายฝนของประเทศไทยรายเดือน ในรูปแบบ ESRI ASCII Grid (.asc)

ESRI ASCII Raster format เป็นข้อมูล raster เก็บในรูปแบบกริดเซลล์ สามารถนำไปเปิดใช้งานกับโปรแกรม GIS ต่างๆ ได้

Download File 

** จะทำการ update ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน **

ติดต่อเจ้าหน้าที่ พยากรณ์อากาศระยะนาน ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 0-2399-3290, 0-2398-9929

 
Climate Monitoring for Thailand
แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย / Map of Rainfall in Thailand
ฝนสะสมวันนี้ (24 ชม.)
ฝนสะสมวันนี้ ต่างจากเมื่อวาน
ฝนสะสม 3 วัน
ฝนสะสม 5 วัน

 

ฝนสะสม 7 วัน
ฝนสะสมของเดือนที่ผ่านมา
ฝนสะสมในช่วงฤดูฝน
ฝนสะสม(1 ม.ค.- ปัจจุบัน)

 

แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย / Map of Maximum Temperature in Thailand
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน
อุณหภูมิสูงสุดต่างจากเมื่อวาน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 7 วัน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
 
แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย / Map of Minimum Temperature in Thailand
อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
อุณหภูมิต่ำสุดต่างจากเมื่อวาน
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 7 วัน
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน
 
แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ของประเทศไทย / Map of Relative Humidity in Thailand
เวลา 07.00 น.
เวลา 10.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 19.00 น.
 
แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย / Map of Evaporation in Thailand
น้ำระเหยเมื่อวาน
น้ำระเหยราย 7 วัน
น้ำระเหยรายเดือน
น้ำระเหย (1 ม.ค. - ปัจจุบัน)
 
สภาวะอากาศที่ผ่านมา (รายสถานี) / Past Weather [บน Google Earth เท่านั้น ]
ย้อนหลัง 3 ชั่วโมง
ย้อนหลัง 45 วัน
วันนี้ในอดีต
 
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย [ บน Google Earth เท่านั้น ]
ตาม CMIP3
ตาม CMIP5
 
สถานการณ์ฝนในปัจจุบันของประเทศไทย
กราฟฝนสะสมตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย (.pdf) [update จันทร์และศุกร์]
  1. ภาพแสดงบน Google Earth (KML File) ท่านจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Google Earth ก่อนเพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถดาวโหลดโปรแกรมนี้ ได้ที่ * Google Earth *
  2. ข้อมูลปริมาณฝนรายวันรายภาคของประเทศไทย (Update ทุกวันจันทร์) [ดาวน์โหลด 2567 ]
  3. ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนรายภาคเปรียบเทียบกับค่าปกติของประเทศไทย (Update ทุกวันจันทร์) [ดาวโหลด 2566] [ดาวน์โหลด 2567]
  4. ข้อมูลผลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Observation) เวลา 7 .00 น. ของประเทศไทย [ดาวน์โหลด]
  5. ข้อมูลภูมิอากาศรายวันของประเทศไทย (ย้อนหลัง 3 เดือน) [ดาวน์โหลด]

 

[ กลับขึ้นด้านบน ]

 

 

**** ข้อสังเกตุ : เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หากต้องการนำไปใช้ในการอ้างอิง กรุณาติดต่อ ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ****

 

 

 
สงวนลิขสิทธ์ ...โดย ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ..
จัดทำเมื่อ มิถุนายน 2556
จำนวนผู้เข้าชม [1-Jan-23]