พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์

03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-50% ของพื้นที่
03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-70% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-70% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 50-60% ของพื้นที่
03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
03 ต.ค. - 09 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศราย 3 เดือน

ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 10 - 13)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 5)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 22 - 24
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 19 - 21
ใกล้เคียงค่าปกติ
29 - 31 / 15 - 17
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 9 - 12)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(15 - 30 / 2 - 4)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 22 - 24
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 19 - 21
ใกล้เคียงค่าปกติ
29 - 31 / 16 - 18
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(160 - 200 / 13 - 16)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(30 - 50 / 3 - 5)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 22 - 24
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 19 - 21
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(200 - 250 / 15 - 18)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(40 - 60 / 5 - 7)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 22 - 24
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 20 - 22
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(230 - 280 / 18 - 21)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(350 - 450 / 16 - 19)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(230 - 280 / 12 - 14)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
29 - 31 / 22 - 24
ใกล้เคียงค่าปกติ
29 - 31 / 21 - 23
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(360 - 460 / 22 - 25)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(190 - 240 / 15 - 18)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(60 - 90 / 8 - 11)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 22 - 24
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)

พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว