พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์

30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 58
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
07 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 58
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศราย 3 เดือน

พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(20 - 40 / 2 - 4)
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(0 - 10 / 1 - 2)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 20 - 22
สูงกว่าค่าปกติ
30 - 32 / 16 - 18
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 16 - 18
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(15 - 30 / 1 - 3)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(0 - 10 / 1 - 2)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 21 - 23
สูงกว่าค่าปกติ
30 - 32 / 17 - 19
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 17 - 19
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(30 - 50 / 3 - 5)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(0 - 10 / 1 - 2)
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(0 - 10 / 1 - 2)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติ
32 - 34 / 22 - 24
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 20 - 22
สูงกว่าค่าปกติ
32 - 34 / 20 - 22
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(40 - 60 / 3 - 5)
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(0 - 10 / 1 - 2)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(10 - 20 / 2 - 3)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติ
32 - 34 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติ
31 - 33 / 21 - 23
สูงกว่าค่าปกติ
32 - 34 / 21 - 23
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(350 - 450 / 16 - 19)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(230 - 280 / 12 - 14)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(60 - 90 / 7 - 9)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
30 - 32 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
29 - 31 / 22 - 24
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
30 - 32 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(190 - 230 / 16 - 18)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(70 - 100 / 9 - 11)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(20 - 40 / 4 - 6)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 22 - 24
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤศจิกายนธันวาคมมกราคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
31 - 33 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)

พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว