พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์

08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
08 ก.พ. - 14 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
15 ก.พ. - 21 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
22 ก.พ. - 28 ก.พ. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
29 ก.พ. - 06 มี.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศราย 3 เดือน

กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(5 - 15 / 1 - 2)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(15 - 30 / 2 - 3)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(40 - 70 / 4 - 6)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติ
34 - 36 / 18 - 20
สูงกว่าค่าปกติ
36 - 38 / 21 - 23
สูงกว่าค่าปกติ
37 - 39 / 24 - 36
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(15 - 30 / 2 - 3)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 4)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(60 - 90 / 6 - 8)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติ
34 - 36 / 20 - 22
สูงกว่าค่าปกติ
35 - 37 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติ
36 - 38 / 25 - 27
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(10 - 20 / 2 - 3)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 4)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(50 - 80 / 4 - 6)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติ
34 - 36 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติ
36 - 38 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติ
37 - 39 / 26 - 28
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 4)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(50 - 80 / 4 - 6)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(80 - 110 / 6 - 8)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติ
33 - 35 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติ
34 - 36 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติ
35 - 37 / 26 - 28
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 4)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(40 - 70 / 4 - 6)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(50 - 80 / 6 - 8)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 25 - 27
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
ใกล้เคียงค่าปกติ
(20 - 40 / 3 - 4)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(60 - 90 / 6 - 8)
ต่ำกว่าค่าปกติ
(130 - 170 / 9 - 12)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 23 - 25
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)

พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว