พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์

25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
25 ก.ค. - 31 ก.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
01 ส.ค. - 07 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 ส.ค. - 14 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
15 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศราย 3 เดือน

สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(220 - 270 / 21 - 23)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(210 - 260 / 18 - 21)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 10 - 13)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(260 - 310 / 19 - 22)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(240 - 290 / 17 - 20)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 10 - 13)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 22 - 24
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(160 - 200 / 17 - 20)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(240 - 290 / 18 - 21)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(170 - 220 / 13 - 16)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 25 - 27
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 23 - 25
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(300 - 400 / 19 - 22)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(300 - 400 / 19 - 22)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(200 - 250 / 15 - 18)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 25 - 27
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 23 - 25
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 14 - 17)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(130 - 170 / 15 - 18)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(230 - 280 / 17 - 20)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
32 - 34 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 23 - 25
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(400 - 500 / 20 - 23)
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(400 - 500 / 22 - 25)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(300 - 400 / 21 - 24)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
ใกล้เคียงค่าปกติ
30 - 32 / 23 - 25
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)

พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว