พยากรณ์อากาศราย 4 สัปดาห์

02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
02 พ.ค. - 08 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
09 พ.ค. - 15 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
23 พ.ค. - 29 พ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศราย 3 เดือน

พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(140 - 180 / 13 - 16)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(130 - 170 / 16 - 19)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(160 - 200 / 17 - 20)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติ
35 - 37 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(150 - 190 / 13 - 16)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(180 - 220 / 14 - 17)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(190 - 230 / 16 - 19)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติ
35 - 37 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 24 - 26
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(140 - 180 / 12 - 15)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(130 - 170 / 14 - 17)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(140 - 180 / 15 - 18)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติ
35 - 37 / 26 - 28
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
34 - 36 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 25 - 27
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(190 - 230 / 13 - 16)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(240 - 290 / 15 - 18)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(250 - 300 / 16 - 19)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติ
34 - 36 / 26 - 28
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 25 - 27
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 25 - 27
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(110 - 150 / 12 - 15)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(90 - 130 / 12 - 15)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(100 - 140 / 13 - 16)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
33 - 35 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
32 - 34 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย
(250 - 300 / 17 - 20)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(270 - 320 / 18 - 21)
ใกล้เคียงค่าปกติ
(300 - 400 / 18 - 21)
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เปรียบเทียบกับค่าปกติ และจำนวนวันฝนตก (มม. / จำนวนวัน)
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคม
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
32 - 34 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
ใกล้เคียงค่าปกติ
31 - 33 / 24 - 26
การคาดหมายอุณหภูมิสูงสูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าปกติ (°C)

พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว