สัญลักษณ์
เส้นทางเดินพายุ
รัศมีเส้นแนวลมแรง
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ :
เวลาที่แสดงเป็นเวลาของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ปาบึก
ชื่อภาษาอังกฤษ : PABUK
รายละเอียด :
ปาบึก
Rows:29
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2018-12-31 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ07113
2018-12-31 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307.5112.5
2018-12-31 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307111
2019-01-01 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307111.5
2019-01-01 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน306.3110
2019-01-01 13:00:00พายุโซนร้อน356.3109.9
2019-01-01 19:00:00พายุโซนร้อน356109.6
2019-01-02 01:00:00พายุโซนร้อน356.1109
2019-01-02 07:00:00พายุโซนร้อน355.9108.6
2019-01-02 13:00:00พายุโซนร้อน356.1108
2019-01-02 19:00:00พายุโซนร้อน356.3107
2019-01-03 01:00:00พายุโซนร้อน356.2105.8
2019-01-03 07:00:00พายุโซนร้อน356.1104.9
2019-01-03 13:00:00พายุโซนร้อน356.3104.4
2019-01-03 19:00:00พายุโซนร้อน406.5104
2019-01-04 01:00:00พายุโซนร้อน407.2103.1
2019-01-04 07:00:00พายุโซนร้อน407.9101.5
2019-01-04 10:30:00พายุโซนร้อน358100.9
2019-01-04 12:45:00พายุโซนร้อน358.2100.2
2019-01-04 17:00:00พายุโซนร้อน358.499.7
2019-01-04 22:00:00พายุโซนร้อน358.599.5
2019-01-05 01:00:00พายุโซนร้อน358.498.9
2019-01-05 04:00:00พายุโซนร้อน358.598.7
2019-01-05 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.598.6
2019-01-05 10:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.798.2
2019-01-05 11:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.798.1
2019-01-05 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน30998
2019-01-05 15:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน309.297.8
2019-01-05 20:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ09.296.5
ชื่อภาษาไทย : วิภา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wipha
รายละเอียด :
วิภา
Rows:26
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-07-30 01:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ015115
2019-07-30 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017115
2019-07-30 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.5114
2019-07-30 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.5114.5
2019-07-31 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018113.5
2019-07-31 07:00:00พายุโซนร้อน3518.5113
2019-07-31 13:00:00พายุโซนร้อน3519.2113
2019-07-31 19:00:00พายุโซนร้อน3519.5112.2
2019-08-01 01:00:00พายุโซนร้อน4020111.3
2019-08-01 07:00:00พายุโซนร้อน4020.1110.5
2019-08-01 13:00:00พายุโซนร้อน4021110.5
2019-08-01 19:00:00พายุโซนร้อน4021.3110.2
2019-08-02 01:00:00พายุโซนร้อน4021.3109.3
2019-08-02 07:00:00พายุโซนร้อน4521.2109
2019-08-02 13:00:00พายุโซนร้อน4521.3108.8
2019-08-02 19:00:00พายุโซนร้อน4521.2108.2
2019-08-03 01:00:00พายุโซนร้อน4020.8107.5
2019-08-03 07:00:00พายุโซนร้อน4021106.7
2019-08-03 13:00:00พายุโซนร้อน3520.9106.1
2019-08-03 16:00:00พายุโซนร้อน3520.5105.9
2019-08-03 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3020.5105.5
2019-08-04 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3020104
2019-08-04 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019.5102.5
2019-08-04 12:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018.5101
2019-08-04 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018100
2019-08-04 19:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ01899.9
ชื่อภาษาไทย : โพดุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Podul
รายละเอียด : ประเทศที่มาของชื่อ : เกาหลีเหนือ หมายถึง ต้นหลิว
โพดุล
Rows:27
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-08-25 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ09141
2019-08-25 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3011139
2019-08-25 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3012135
2019-08-26 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3012133
2019-08-26 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3013.3131.9
2019-08-26 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.2130.6
2019-08-26 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.5129.5
2019-08-27 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.5128.5
2019-08-27 07:00:00พายุโซนร้อน3514.7127
2019-08-27 13:00:00พายุโซนร้อน3515.1124.9
2019-08-27 19:00:00พายุโซนร้อน3516.1122.5
2019-08-28 01:00:00พายุโซนร้อน3517.2119.6
2019-08-28 07:00:00พายุโซนร้อน4017.3117.4
2019-08-28 13:00:00พายุโซนร้อน4517115.6
2019-08-28 19:00:00พายุโซนร้อน4516.9114.3
2019-08-29 01:00:00พายุโซนร้อน4516.9113.4
2019-08-29 07:00:00พายุโซนร้อน4517.5111.7
2019-08-29 13:00:00พายุโซนร้อน4517.5110.2
2019-08-29 19:00:00พายุโซนร้อน4517.4108.4
2019-08-30 01:00:00พายุโซนร้อน4017.5106.5
2019-08-30 07:00:00พายุโซนร้อน3517.2104.4
2019-08-30 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017102.8
2019-08-30 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017102
2019-08-31 01:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017101.5
2019-08-31 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017.1101
2019-08-31 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018100
2019-08-31 19:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ01998
ชื่อภาษาไทย : คาจิกิ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Kajiki
รายละเอียด :
คาจิกิ
Rows:20
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-08-31 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018120
2019-08-31 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019.5119.5
2019-09-01 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019.5118.5
2019-09-01 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019117.5
2019-09-01 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019115.4
2019-09-01 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019113.6
2019-09-02 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018.9112.4
2019-09-02 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018.5111.5
2019-09-02 10:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018.5110.5
2019-09-02 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018.5109.5
2019-09-02 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017108
2019-09-03 01:00:00พายุโซนร้อน3516.6107.6
2019-09-03 04:00:00พายุโซนร้อน3516.3107.5
2019-09-03 07:00:00พายุโซนร้อน3516.3107.4
2019-09-03 13:00:00พายุโซนร้อน3515.5106.2
2019-09-03 16:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3016107
2019-09-03 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3016.3107.9
2019-09-03 22:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.3108.9
2019-09-04 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.6109.2
2019-09-04 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017.6109.3