สัญลักษณ์
เส้นทางเดินพายุ
รัศมีเส้นแนวลมแรง
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ :
เวลาที่แสดงเป็นเวลาของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : พายุโซนร้อน ตาลัส
ชื่อภาษาอังกฤษ : TALAS(1704)
รายละเอียด :
พายุโซนร้อน ตาลัส
Rows:15
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-07-14 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ015.5112.5
2017-07-14 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3016112.5
2017-07-15 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3016.5112.5
2017-07-15 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017112
2017-07-15 13:00:00พายุโซนร้อน3516.8111.8
2017-07-15 19:00:00พายุโซนร้อน4017111.1
2017-07-16 01:00:00พายุโซนร้อน4017.7109.9
2017-07-16 07:00:00พายุโซนร้อน4517.7109.4
2017-07-16 13:00:00พายุโซนร้อน4518.2108.3
2017-07-16 19:00:00พายุโซนร้อน5018.5107.2
2017-07-17 01:00:00พายุโซนร้อน4518.4105.9
2017-07-17 07:00:00พายุโซนร้อน4018.9104.1
2017-07-17 13:00:00พายุโซนร้อน3518.8101.5
2017-07-17 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019100.5
2017-07-18 01:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ01998
ชื่อภาษาไทย : พายุโซนร้อน เซินกา
ชื่อภาษาอังกฤษ : SONCA (1708)
รายละเอียด :
พายุโซนร้อน เซินกา
Rows:29
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-07-20 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016116
2017-07-20 19:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017116
2017-07-21 01:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017115
2017-07-21 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018114
2017-07-21 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018113
2017-07-21 19:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018113
2017-07-22 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018112.5
2017-07-22 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018112
2017-07-22 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018112
2017-07-22 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3018112
2017-07-23 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.5111.5
2017-07-23 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.5111.5
2017-07-23 10:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017.5111
2017-07-23 13:00:00พายุโซนร้อน3517.6111
2017-07-23 19:00:00พายุโซนร้อน3517.5111.3
2017-07-24 01:00:00พายุโซนร้อน3517.5111
2017-07-24 07:00:00พายุโซนร้อน3517.2111.3
2017-07-24 13:00:00พายุโซนร้อน3517.2111.3
2017-07-24 19:00:00พายุโซนร้อน3516.7110.2
2017-07-25 01:00:00พายุโซนร้อน3516.9109.5
2017-07-25 07:00:00พายุโซนร้อน3516.7109.3
2017-07-25 13:00:00พายุโซนร้อน3517.1107.7
2017-07-25 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017106
2017-07-26 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3017104.5
2017-07-26 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016.5103.5
2017-07-26 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016103.5
2017-07-27 19:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016.1103.6
2017-07-28 01:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016.1103.6
2017-07-28 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016.1103.6
ชื่อภาษาไทย : ไต้ฝุ่น "ทกซูรี"
ชื่อภาษาอังกฤษ : DOKSURI(1719)
รายละเอียด :
ไต้ฝุ่น "ทกซูรี"
Rows:22
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-09-11 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016123
2017-09-11 06:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3015125
2017-09-11 12:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.5124
2017-09-11 18:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.5124
2017-09-12 00:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3014.5122.5
2017-09-12 06:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3015121.5
2017-09-12 12:00:00พายุโซนร้อน3514.7119
2017-09-12 18:00:00พายุโซนร้อน4014.7117.6
2017-09-13 00:00:00พายุโซนร้อน4014.5117.2
2017-09-13 06:00:00พายุโซนร้อน4015.3116
2017-09-13 12:00:00พายุโซนร้อน4015.6114.9
2017-09-13 18:00:00พายุโซนร้อน5015.1113
2017-09-14 00:00:00พายุโซนร้อน5516.1112.6
2017-09-14 06:00:00พายุโซนร้อน6016.4111.1
2017-09-14 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7017109.9
2017-09-14 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7017.3108.8
2017-09-15 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.8107.3
2017-09-15 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.5106.1
2017-09-15 12:00:00พายุโซนร้อน6018.1104.7
2017-09-15 18:00:00พายุโซนร้อน4018.3102.7
2017-09-16 00:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน3019101
2017-09-16 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ01999