สัญลักษณ์
เส้นทางเดินพายุ
รัศมีเส้นแนวลมแรง
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ :
เวลาที่แสดงเป็นเวลาของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : พายุโซนร้อน "ปาบึก"
ชื่อภาษาอังกฤษ : PABUK
รายละเอียด :
พายุโซนร้อน "ปาบึก"
Rows:29
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2018-12-31 07:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ07113
2018-12-31 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307.5112.5
2018-12-31 19:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307111
2019-01-01 01:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน307111.5
2019-01-01 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน306.3110
2019-01-01 13:00:00พายุโซนร้อน356.3109.9
2019-01-01 19:00:00พายุโซนร้อน356109.6
2019-01-02 01:00:00พายุโซนร้อน356.1109
2019-01-02 07:00:00พายุโซนร้อน355.9108.6
2019-01-02 13:00:00พายุโซนร้อน356.1108
2019-01-02 19:00:00พายุโซนร้อน356.3107
2019-01-03 01:00:00พายุโซนร้อน356.2105.8
2019-01-03 07:00:00พายุโซนร้อน356.1104.9
2019-01-03 13:00:00พายุโซนร้อน356.3104.4
2019-01-03 19:00:00พายุโซนร้อน406.5104
2019-01-04 01:00:00พายุโซนร้อน407.2103.1
2019-01-04 07:00:00พายุโซนร้อน407.9101.5
2019-01-04 10:30:00พายุโซนร้อน358100.9
2019-01-04 12:45:00พายุโซนร้อน358.2100.2
2019-01-04 17:00:00พายุโซนร้อน358.499.7
2019-01-04 22:00:00พายุโซนร้อน358.599.5
2019-01-05 01:00:00พายุโซนร้อน358.498.9
2019-01-05 04:00:00พายุโซนร้อน358.598.7
2019-01-05 07:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.598.6
2019-01-05 10:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.798.2
2019-01-05 11:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน308.798.1
2019-01-05 13:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน30998
2019-01-05 15:00:00ดีเปรสชั่นเขตร้อน309.297.8
2019-01-05 20:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ09.296.5