ศูนย์ภูมิอากาศ  

กรมอุตุนิยมวิทยา

4553 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10230

โทรศัพท์  02-399-3290 , 02-398-9929 ,02-399-1423

โทรสาร    02-383-8827

e-mail : climate@tmd.go.th ,   e-mail: info_service@tmd.go.th